ZAPRASZAMY DO CZYTANIA NASZYCH WPISÓW
Spotkanie/Dorośli

Kawiarenka językowa w Sopotece, czerwcowe czwartki

kawiarenka_jezykowa
Plakat - Kawiarenka językowa w Sopotece Fotografia: Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie

Biblioteka Sopocka zaprasza do Sopoteki na Kawiarenkę językową!

Każdy czwartek w godzinach 17.00-19.00

Sopoteka/ Sopot Centrum

ul. Tadeusza Kościuszki 14

Wstęp wolny!

Checie podszkolić swój język polski? Zapraszamy na bezpłatne konwersacje.

Kawiarenka Językowa - działanie wspierające naukę języka polskiego oraz integrację z lokalną społecznością. Podczas dwugodzinnego spotkania osoby chętne (wolontariusze) przeznaczają swój czas na rozmowy ze wszystkimi zainteresowanymi - tematyka dowolna.
Akcja realizowana w ramach działania Sopockie Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców we współpracy z Sopoteką.

Miejsce: Sopoteka, II piętro budynku Dworca PKP/SKM Sopot
Spotykamy się przy sofach z przodu Sopoteki lub w części wykładowej - miejsca będą oznaczone napisem “Kawiarenka Językowa"
Czas: Każdy czwartek w godzinach: 17:00-19:00

UWAGA: Na spotkanie można przybyć bez umawiania się, nie trzeba się przygotowywać - najważniejsze, abyście do nas dołączyli!
Zapraszamy również wszystkie chętne osoby pragnące wesprzeć nasze działanie poprzez zostanie przewodnikiem językowym lub przewodniczką językową - wystarczy przybyć na spotkanie.


Language Cafe - an action supporting Polish language learning/practice, learning Polish culture and integration with the local community for everyone who is interested (including foreigners, immigrants, repatriates, refugees etc.). During the two hour meeting volunteers dedicate their time to talk, spend time on conversation with everyone interested - any subject matter.
The initiative is conducted by Sopot Integration and Support Centre for Foreigners and Sopoteka.

Place: Sopoteka, II floor Sopot Railway Station
We will meet on the sofas in front part of Sopoteka or in the lecture area - place will be marked with a “Kawiarenka Językowa” (Language Cafe) flyer.
Time: Every Thursday hours: 5 - 7 pm

DISCLOSURE: You do not need to prepare yourself for the meeting, you do not need to sign up. Most important is that you join us!


Языковое кафе - это мероприятие поддерживающее изучение польского языка, знакомство с польской культурой и интеграцию с местным сообществом. Адресовано для всех желающих, включая иностранцев, иммигрантов, беженцев, репатриантов, студентов и т. д.). Во время двухчасовой встречи волонтеры посвящают свое время на беседы со всеми желающими. Разговоры могут проходить на любую интересующую Вас тему.

Место: Библиотека Сопота - Сопотека Sopoteka, 2-ой этаж Главного вокзала в Сопоте
Встречаемся у диванов перед Сопотекой или в лекционной части - места будут обозначены слоганом "Языковое кафе" ( "Kawiarenka Językowa" )
Встречаемся в каждый четверг с 17.00 до 19.00.

ВНИМАНИЕ! На встречи можно приходить без предварительной записи, специальная подготовка тоже не требуется. Самое главное, чтобы Вы просто присоединились к нам!
Кроме того приглашаем всех желающих поддержать нашу работу, стать языковым гидом - просто придите к нам!

#мм_польский_языкZAPRASZAMY DO CZYTANIA NASZYCH WPISÓW

Najnowsze Wiadomości

ZAPRASZAMY DO CZYTANIA NASZYCH WPISÓW
W Górę