ZAPRASZAMY DO CZYTANIA NASZYCH WPISÓW
Literacki Sopot / Dorośli

LS 2018: De Gaulle i Francja. Historia i teraźniejszość: Aleksander Hall w Sopotece, 16.08.2018

Literacki_Sopot_2018_program-2
Plakat - LS, 16.08.18 Fotografia: Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie

Biblioteka Sopocka zaprasza do Sopoteki na spotkanie z Aleksandrem Hallem w ramach Festiwalu Literacki Sopot 2018!

16 sierpnia 2018 r.

Godz. 16.00

ul. Tadeusza Kościuszki 14

Wstęp wolny!

Mamy zaszczyt zaprosić na spotkanie „De Gaulle i Francja. Historia i teraźniejszość” z Aleksandrem Hallem. Spotkanie poprowadzi Jarosław Zalesiński.

Aleksander Hall - urodził się w Gdańsku w rodzinie inteligenckiej. Polski polityk i historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych i nauczyciel akademicki. W 2004 roku obronił pracę doktorską w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk na temat życia i myśli Charles’a de Gaulle’a. W 2010 roku został doktorem habilitowanym na podstawie pracy Historia prawicy francuskiej (1981-2007). Był aktywnym działaczem opozycji w czasach PRL oraz współzałożycielem Ruchu Młodej Polski. Sprawował mandat posła na Sejm w latach 1991-1993 z ramienia Unii Demokratycznej oraz w latach 1997-2001 z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność. W roku 2011 został członkiem Kapituły Orderu Orła Białego.

W liceum był jednym z organizatorów grupy młodzieżowej kolportującej antykomunistyczne ulotki i niszczącej partyjne plakaty propagandowe. Na początku lat `70 należał do grupy samokształceniowej związanej z Duszpasterstwem Akademickim. W 1976 r. był zaangażowany w zbieranie podpisów pod listami protestacyjnymi przeciw zmianom w Konstytucji PRL oraz represjom stosowanym przez milicję wobec robotników Radomia i Ursusa. Był współzałożycielem i redaktorem „Bratniaka”, pisma o charakterze niepodległościowo-narodowym, które ukazywało się do 1981 r.

W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej. Działał na rzecz utworzenia Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, który w grudniu 1980 r. powołała Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego uniknął internowania i rozpoczął działalność w podziemiu. Był redaktorem podziemnej „Polityki Polskiej” (1982-1989), a także publicystą „Przeglądu Katolickiego” (1984-1989).

Aleksander Hall opublikował m.in. Spór o Polskę (1993), Polskie patriotyzmy (1997), Pierwsza taka dekada (2000) oraz Charles de Gaulle (2002).

Jarosław Zalesiński - dziennikarz, poeta, szef działu publicystyki "Dziennika Bałtyckiego", stały współpracownik miesięcznika "Teatr", stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydał siedem książek poetyckich, otrzymał nagrodę wojewody gdańskiego za debiut, nagrodę Fundacji im. ks. Janusza Pasierba i dwukrotnie nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. Wyróżniony w Konkursie o Nagrodę Poetycką im. Kazimiery Iłłakowiczówny i w Konkursie Poetyckim im. x. Józefa Baki, nominowany do nagrody Śląski Wawrzyn Literacki oraz do Nagrody im. K.I. Gałczyńskiego Orfeusz.ZAPRASZAMY DO CZYTANIA NASZYCH WPISÓW

Najnowsze Wiadomości

ZAPRASZAMY DO CZYTANIA NASZYCH WPISÓW
W Górę