ZAPRASZAMY DO CZYTANIA NASZYCH WPISÓW
Inne / Dorośli

Spotkanie „STOP HANDLOWI LUDŹMI” w Sopotece, 18.10.18

18
Plakat spotkanie „STOP HANDLOWI LUDŹMI” Sopoteka 18.10.18 Fotografia: Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie

Biblioteka Sopocka zaprasza do Sopoteki na spotkanie „STOP HANDLOWI LUDŹMI”

18 października 2018 r., godz. 17.30

ul. Tadeusza Kościuszki 14, Sopot Centrum

Wstęp wolny!

 

Handel ludźmi – przestępstwo globalne. Polega na wykorzystaniu człowieka za pomocą przemocy, groźby, uprowadzenia, podstępu, wprowadzenia w błąd, nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej, czyli takich zachowań, które w bezwzględności stosowania godzą               w godność i wolność człowieka, naruszając przez to jego podstawowe prawa.

Szacuje się, iż na świecie może być nawet 40 milionów ofiar tego przestępstwa. Do najbardziej podstawowych form wykorzystania zaliczamy:

wykorzystanie w seks biznesie,

wykorzystanie do pracy przymusowej,

wykorzystanie do żebractwa,

niewolnictwo domowe,

handel organami,

eksploatacja kryminalna,

wykorzystywanie osób do wyłudzania kredytów i świadczeń socjalnych,

Co roku ofiarą handlarzy ludźmi pada około 2 milionów ludzi na całym świecie, z czego 1/3 stanowią dzieci i młodzież.

Najbardziej rozwijającą się obecnie formą wykorzystania osób w ramach przestępstwa handlu ludźmi jest praca przymusowa, związana bardzo często z wakacyjnymi zagranicznymi wyjazdami w celu poszukiwania lub podjęcia pracy.

Jednym z najważniejszych zadań instytucji i organizacji związanych z zapobieganiem handlowi ludźmi jest skuteczna profilaktyka, dotycząca pobudzenia szeroko rozumianej świadomości społecznej.

Dla realizacji takich zadań powołany został w 2015r. Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi działający przy Wojewodzie Pomorskim, który w dniu 18 października 2018r. – Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi, dzięki współpracy z naszą Biblioteką organizuje działania profilaktyczne dla wszystkich zainteresowanych. Zapraszamy szczególnie osoby poszukujące pracy za granicą.

Pamiętaj – ofiarą handlu ludźmi może paść każdy z nas, nie czekaj – dowiedz się więcej, aby nie dać się zwerbować przestępcom.

Jeśli padłeś/padłaś ofiarą tego przestępstwa – przyjdź, od specjalistów w tej dziedzinie dowiesz się jak uzyskać profesjonalną pomoc i wsparcie.

ZAPRASZAMY DO CZYTANIA NASZYCH WPISÓW

Najnowsze Wiadomości

ZAPRASZAMY DO CZYTANIA NASZYCH WPISÓW
W Górę