ZAPRASZAMY DO CZYTANIA NASZYCH WPISÓW
Inne / Dorośli

Trójmiejski Piknik Wielokulturowy, 16.06.18

16
Plakat Trójmiejski Piknik WIelkulturowy 16.06.18 Fotografia: Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie

Już po raz drugi spotykamy się w Sopocie aby w samym środku Trójmiasta wspólnie spędzić czas, poznać się, porozmawiać, posłuchać muzyki i cieszyć się wiosna. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Trójmiasta, dzieci i dorosłych, zarówno starych jak i nowych mieszkańców. Spotykamy się w uroczej i zacisznej przestrzeni Skansenu Archeologicznego "Grodzisko".

W programie:
-ognisko z kiełbaskami
-koncert muzyki dawnej
-wata cukrowa
-zajęcia twórcze dla dzieci o tematyce międzykulturowej
-budowa szałasu/strzelanie z łuku
-warsztaty organizowane przez Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomych

Będzie wszystkim bardzo miło, jeśli każdy wniesie do wydarzenia coś własnego np. ulubiona potrawę!
Impreza ma charakter otwarty, jeśli masz pomysł na jej wzbogacenie-zgłoś się do nas [email protected]


Уже во второй раз мы встречаемся в Сопоте, чтобы провести совместно время, познакомиться, пообщаться и послушать музыку. Приглашаем всех жителей Труймяста, детей и взрослых, как старых, так и новых жителей. Встречаемся на очаровательной и уединенной территории Археологического Парка «Гроджиско». Зарезервируйте 16 июня, субботу. Время мероприятия 12:00-15:00.

В программе:
- костёр с колбасками
- концерт давней музыки
- сахарная вата
- творческие занятие для детей на межкультурную тему
- строительство шалаша/стрельба из лука
- занятия организованные обществом помощи глухим и слепым

Всем будет очень приятно, если каждый принесёт на мероприятие что-то своё, например любимое блюдо!

У мероприятия открытый характер, если у тебя есть идея его обогащения - свяжись с нами [email protected]


We are meeting in the heart of Tricity for the second time to share moments spent together while talking, listening to the music and enjoying the spring.
We warmly invite all the residents of Tricity - old as well as new ones, kids as well as adults. We meet in the lovely and peaceful space of Archeological Heritage Park - the Sopot "Stronghold".

Programme of events:

- bonfire with sausages
- concert of old music
- cotton candy  
- creative activites for children on intercultural themes
- building a hut / archery
- workshops organised by Association for Deaf-Blind People

We all will be very pleased if everyone brings something of their own for the event, for example favourite dish!
The meeting has an open formula so if you have any ideas for making it more diverse - please contact us: [email protected]

Sopockie Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców realizuje swoje działania dzięki wsparciu finansowemu UM w Sopocie.
Projekt Po prostu Razem jest realizowany w ramach „Sieci kultury”, która jest częścią ogólnopolskiego programu #bardzomlodakultura. Program jest prowadzony przez Narodowe Centrum Kultury, a jego operatorem w województwie pomorskim jest Instytut Kultury Miejskiej, instytucja kultury Miasta Gdańska.

ZAPRASZAMY DO CZYTANIA NASZYCH WPISÓW

Najnowsze Wiadomości

ZAPRASZAMY DO CZYTANIA NASZYCH WPISÓW
W Górę