ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH CZASOPISM

Sopociana

Zestawienie poniższe obejmuje jedynie publikacje zwarte oraz roczniki czasopism  ukazujących się
w Sopocie. Nie ujęto w nim artykułów rozproszonych w różnych czasopismach ogólnych.

CZASOPISMA I WYDAWNICTWA CIĄGŁE

 • ESKATE
 • Fale
  rocznik: 1927, numery: 6,7
 • Gazeta Miasta Sopot
 • Ilustrowany Kurier Sopocki
 • Kallisto
  rocznik: 1826, numery: 1-19, kserokopie
 • Kuryer Sopocki
 • Metropolia
 • Nasz Sopot
 • Nasza Perła
 • Riviera
 • Rocznik Sopocki
 • Sopocianie
 • Topos
 • Tygodnik Sopocki
 • Tygodnik Sopot
 • Zoppoter Bade Blatt
  rocznik: 1843, numery: 1-25, kserokopie
  rocznik: 1844, numery: 1-26, kserokopie

PUBLIKACJE ZWARTE

 • X [dziesięć ] lat samorządu w Sopocie : 1990-2000, Sopot 2000
 • 50 lat akademickich studiów ekonomicznych w Sopocie : Wyższa Szkoła Handlu Morskiego WSHM, Wyższa Szkoła Ekonomiczna WSE, Uniwersytet Gdański UG, Gdańsk 1997
 • Adressbuch fur Zoppot mit einem Plane von Zoppot : 1898, Danzig 1898
 • Adressbuch Ostseebad Zoppot 1922, Zoppot 1922
 • Afanasjew A., Książęta i żebracy, Gdańsk 2003
 • Architekt Adolf Bielefeldt : 1876-1934, Gdańsk 2003
 • Behrend P., Westpreussischer Sagenschatz, Danzig 1906
 • Biblioteki Gdańska-Gdyni-Sopotu: informator, oprac. Irena Koczaj i in. (stan na dzień 31 grudnia 1969 r.), Gdańsk 1970
 • Biedermann M., Sopot : moje podróże do…, Sopot 2001
 • Błażejewski M., Fleszarowa Sopocka albo – jak być kochaną : w osiemdziesiątą rocznicę urodzin Stanisławy Fleszarowej-Muskat, Gdańsk 1999
 • Bottcher J.E., Der SeeBade-Ort Zoppot bei Danzig in geschichtlicher , topographischer, statistischer, naturwissenschaftlicher und socialer Hinsicht ; seine Sagenkreis und seine Wirksamkeit als Sanitats-Unstalt : mit Karte und erlauternden Zeichnungen, Danzig 1842
 • Bottcher J.E., Der SeeBade-Ort Zoppot bei Danzig in geschichtlicher , topographischer, statistischer, naturwissenschaftlicher und socialer Hinsicht ; seine Sagenkreis und seine Wirksamkeit als Sanitats-Unstalt, Lubeck 2002
 • Brandstater F.A., Der See-Bade-Ort Zoppot bei Danzig in geschichtlicher, topographischer, statistischer, naturwissenschaftlicher und socialer Hinsicht, Danzig 1859
 • Budowniczy Carl Kupperschmitt 1847-1915 : architektura sopocka przełomu wieków XIX i XX,
 • Cabała T., Historia wierzeń i religii w Sopocie, Sopot 2006
 • Cabała T., Kościół niechciany w Sopocie, Gdańsk 2000
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie (1946-1996) : 50 lat szkół ekonomicznych w Sopocie, Gdańsk 1996
 • Cisłak J., Historia kościoła i parafii Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Morza w Sopocie, Sopot 2002
 • Cisłak J., Opowieść o ulicy Bohaterów Monte Cassino, Sopot 2003
 • Cisłak J., Przebudowa sopockich ulic w latach 1945-1964, Sopot 2002
 • Cisłak J., Sto lat Gwiazdy Morza, Sopot 2001
 • Cisłak J., Z historii ulicy Tadeusza Kościuszki, Sopot 2001
 • Dahlberg Per Oscar G., Sopot w rysunkach, Sopot 1999
 • Dahlberg Per Oscar G., Sopot w rysunkach, Pelplin 2006 (Czytelnia Naukowa)
 • Danzig, Zoppot, Gdingen : illustriertes Reisehandbuch, opr. K. Małkowski, J. Drzemczewski, Gdańsk 1995
 • Danielewicz G., Odejścia w słońcu, Gdynia 2001
 • Danielewicz G., Tajemnice sopockiego lata, Gdańsk 1994
 • Danielewicz G., Polskie rody w Sopocie, Gdańsk 1996
 • Dawny Sopot, D. Tusk i in., Gdańsk 1998
 • Die See-Bade-Anstalten zu Zoppot bei Danzig, Danzig 1842
 • Die Seebadeanstalt zu Zoppot bei Danzig : mit einere Charte der Gegen von Zoppot, Danzig 1823
 • Die Zoppoter Waldoper, Hrsg. von Carl Lauge, Berlin 1927
 • Die Stadtischen Betriebswerke Zoppot, Ernst Nagelschmidt, Danzig 1928
 • Domańska H., Gdański Zakon Synów Przymierza, Gdynia 2002
 • Domańska H., Magiczny Sopot, Gdańsk 2007
 • Domańska H., Opowieści sopockich kamienic, Gdańsk 2005
 • Domańska H., Sopockie rozmaitości, Gdańsk 2009
 • Domańska H., Tajemniczy Sopot, Gdańsk 2008
 • Domańska H., Zapomniani byli w mieście, Warszawa 2001
 • Domańska H., Żydzi znad Gdańskiej Zatoki, Warszawa 2000
 • Dwadzieścia lat sopockiego samorządu 1990-2010 : wygrana szansa, Szczecin 2010
 • Dzidowski M., Zarys życia sportowego w Sopocie, Sopot 2002
 • Dzieje Sopotu do roku 1945, pod red. Błażeja Śliwińskiego, Gdańsk 1998
 • Festschnift zum 25 jahingen Jubilaum der Stadt Zoppot 1902-1927, Zoppot 1927
 • Fułek W., Krótki kurs przysposobienia do życia jako takiego dla płci obojga czyli Fragmenty większej całości, Sopot 1994
 • Fułek W., Miasto i ludzie, Gdańsk 2001
 • Fułek W., Od huzarów śmierci do Eltona Johna : 100 lat Opery Leśnej w Sopocie, Gdańsk 2009
 • Fułek W., Sopockie Molo XIX-XXI wiek : krótka historia nieskończoności / Wojciech Fułek, [oprac. graf.] Maciej Szemelowski, Sopot 2005
 • Fułek W., Stinzing-Wojnarowski R., Kurtort w cieniu PRL-u : Sopot 1945-1989, Gdańsk 2007
 • Fułek W., Szemelowski M., Sopot : sezon, miejsca, chwile, Sopot 2002
 • Fuhrer durch das Ostseebad Zoppot und Umgegend : 1928, Zoppot 1928
 • Gdańsk, Sopot, Gdynia : city tourist map, Sopot 1994
 • Gdańsk, Sopot, Gdynia : przewodnik turystyczny, opr. K. Małkowski, J. Drzemczewski, Gdańsk 1995
 • Gdańsk, Sopot, Gdynia : tourist guide , opr. K. Małkowski, J. Drzemczewski, Gdańsk 1995
 • Gmurkowska D., Historia niespełnionej miłości, Olsztyn 2002
 • Golec J., Patroni sopockich ulic, Sopot 1996
 • Golec J., Sopot – Kronika XX wieku, Gdynia 2001
 • Golec J., Sopocki album biograficzny, Cieszyn 2008
 • Górska-Karpińska. M., Grand Hotel Sopot, Podkowa Leśna 2005
 • Górski P., Bardzo dziwna ulica Władysława IV, Sopot 2002
 • Groth M., Bożejewicz M., Dom Zdrojowy, Gdańsk 1999
 • Gruza J., Telewizyjny alfabet wspomnień w porządku niealfabetycznym, Warszawa 2000 (Wypożyczalnia Centralna)
 • Haffner J.G., Die Seebadeanstalt zu Zoppot bei Danzig : mit einer Karte der Gegend von Zoppot, Lubeck 2007
 • Hanna Domańska i jej świat / pod red. Elżbiety Natali-Pawłowskiej, Gdańsk 2011
 • Henryk Mądrawski, Sopot 1993
 • Hubner H., Zoppot vergangenheit und Gegenwort, Danzig (1936)
 • Jakubowska B., Sopot : [informator], Gdańsk 1993
 • Karnowski J., Polowanie na prezydenta, Warszawa 2009
 • Kartki z pamiętników : Polacy w Sopocie 1897-1945, Sopot 2010
 • Kass W., „Aj, moi dawno umarli!”, Sopot 1996
 • Katalog rękopisów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, t. 3 : Spuścizna Stanisławy Fleszarowej-Muskat, oprac. i przygotowała do druku K. Świerkosz, Gdańsk 1999
 • Klat M., Mykowski J., Sopot : księga stulecia miasta, Gdańsk 2002
 • Klaus Kinski : legenda czy rzeczywistość? : wystawa i przegląd filmów, Warszawa 1994
 • Kolińska K., Parnas w Oborach, Warszawa 2000
 • Korzeniewski W., Sopot Festiwal, Gdynia 2001
 • Kościoły Gdyni i Sopotu, fot. Wojciech Zdunek, Bydgoszcz 2000
 • Kozłowski E.F., Eugenia Kochanowska : człowiek szlachetnego serca i wielkiej dobroci, Sopot 2000
 • Kunst und Kunsthandwerk im Hause Basner in Zoppot : ein Verzeichnis mit 11 farbigen und 125 einfarbigen Tafeln mit einem Geleiwort des Besitzers, einer kunstgeschichtlichen Einfuhrung von Heinrich Wichmann, Danzig 1925
 • Lasy Sopockie : mapa turystyczna, skala 1 : 15 000, Gdańsk 1995
 • Lidzbarski R., Prekursor tczewskiej inżynierii środowiska, Pelplin 2014
 • Limon J., Koncert Wielkiej Niedźwiedzicy : kantata na jedną ulicę, siedem gwiazd i dwa głosy, Warszawa 1999
 • Łapin K., Na Ojczyzny łono, Gdańsk 2001
 • Majkowski A., Pamiętnik z wojny europejskiej roku 1914, Pelplin 2000
 • Malarstwo Jerzego Skrebeca : z kolekcji Antoniego Żabczyńskiego i Jana Kozłowskiego : katalog, oprac. Antoni Żabczyński, fot. Witold Węgrzyn, Sopot 1995
 • Małkowski K., Danzig, Zoppot, Gdingen, Gdańsk 1995
 • Małkowski K., Gdańsk, Sopot, Gdynia, Gdańsk 1995
 • Mamuszka F., Bedeker sopocki, Gdańsk 1982
 • Mamuszka F., Kronika życia polskiego w Sopocie : na przestrzeni wieków, Gdańsk 1990
 • Mamuszka F., Sopot : rys dziejów, Sopot 1983
 • Mamuszka F., Sopot : szkice z dziejów, Gdańsk 1975
 • Mamuszka F., Sopot i okolice, Warszawa 1989
 • Mamuszka F., Trójmiasto – Gdańsk-Sopot-Gdynia : informator krajoznawczy, Gdańsk 1984
 • Markiewicz W., Witecki K., Galeria sopocian, Gdańsk 2003
 • Miejsce obecności : jednodniówka literacka Sopockiego Klubu Pisarzy i Przyjaciól Książki
  „Brodwino”, pod red. Jerzego Tomaszkiewicza, Sopot 1993
 • Miejsce obecności : antologia pisarzy Sopotu / wybrał i oprac. Jerzy Tomaszkiewicz, Sopot 1996
 • Miejsce obecności ’97 : antologia pisarzy Sopotu / wybór i oprac. Jerzy Tomaszkiewicz, Sopot 1997
 • Miejsce obecności ’98 : antologia pisarzy Sopotu / wybór i oprac. Jerzy Tomaszkiewicz, Sopot 1998
 • Miejsce obecności ’99 : antologia pisarzy Sopotu / wybór i oprac. Jerzy Tomaszkiewicz, Sopot 1999
 • Miejsce obecności 2000 : antologia pisarzy Sopotu / wybór i oprac. Jerzy Tomaszkiewicz, Sopot 2000
 • Miejsce obecności 2001 : antologia pisarzy Sopotu / wybór i oprac. Jerzy Tomaszkiewicz, Sopot 2001
 • Miejsce obecności 2002 : antologia poetów i pisarzy Sopotu / wybór i oprac. Ewa Polińska-Mackiewicz, Sopot 2002
 • Miejsce obecności : antologia poetów i pisarzy Sopotu 2003 / wybór i oprac. Ewa Polińska-Mackiewicz, Sopot 2003
 • Miejsce Obecności : antologia poetów i pisarzy Sopotu 2004 / wybór i oprac. Ewa Polińska-Mackiewicz, Sopot 2004
 • Miejsce obecności : antologia poetów i pisarzy Sopotu 2005 / wybór i oprac. Ewa Polińska-Mackiewicz, Sopot 2005
 • Miejsce obecności : antologia poetów i pisarzy Sopotu 2006 / wybór i oprac. Ewa Polińska-Mackiewicz, Sopot 2006
 • Miejsce obecności : [antologia poetów i pisarzy Sopotu] 2007 / [wybór i oprac. Ewa Polińska-Mackiewicz ; grafiki Janusz Tartyłło], Sopot 2007
 • Miejsce obecności : antologia poetów i pisarzy Sopotu 2008 / wybór i oprac. Ewa Polińska-Mackiewicz, Sopot 2008
 • Miejsce obecności : antologia poetów i pisarzy Sopotu 2009 / wybór i oprac. Ewa Polińska-Mackiewicz, Sopot 2009
 • Miejsce obecności : antologia poetów i pisarzy Sopotu 2010 / wybór i oprac. Ewa Polińska-Mackiewicz, Sopot 2010
 • Miejsce obecności : antologia poetów i pisarzy Sopotu 2011 / wybór i oprac. Ewa Polińska-Mackiewicz, Sopot 2011
 • Mokwa M., Akwarele, Bydgoszcz 1992
 • Moskalówna E., Kolekcja, Sopot 1995
 • Nagelschmidt E., Die Stadtischen Betrebswerke Zoppot, Zoppot 1928
 • Ostrowska E., Dama polskiej medycyny : opowieść biograficzna o dr Jadwidze Titz-Kosko, Gdynia 2002
 • Ostrowska R., Trojanowska I., Bedeker kaszubski, Gdańsk 1974
 • Ostrowska R., Trojanowska I., Bedeker kaszubski, Gdańsk 1978
 • Ostrowski K., Kartony, koncepcje, rysunki [katalog wystawy], Sopot 1998
 • Paul Puchmüller (1875-1942) : architekt, który przemienił Sopot w miasto, Sopot 2008
 • Pawłowicz Z., Kościoły Gdańska i Sopotu, Gdańsk 1991
 • Pawłów M., Sopockie festiwale 1961-2008, Warszawa 2011
 • Piętnaście lat sopockiego samorządu 1990-2005, Sopot 2005
 • Plan strategiczny miasta Sopotu, Sopot 1996
 • Pomniki, tablice, rzeźby… w Sopocie / [tekst i red. Lidia Trybek ; zdj. Marcin Jankowski i in., Sopot 2008
 • Pomniki, tablice, rzeźby… w Sopocie / [tekst i red. Lidia Trybek ; zdj. Marcin Jankowski i in., Sopot 2008
 • Pomorscy patroni ulic Trójmiasta, oprac. Stanisław Gierszewski, Wrocław 1977
 • Popiński P., Hirsch R., Sopot na starej pocztówce, Gdańsk 1998
 • Pryczkowski E., Kaszubski Kordecki : życie i twórczość ks. Prałata Franciszka Gruczy, Banino 2007
 • Przewodnik po Copotach i okolicy poprzedzony krótkim rysem dziejów okolicznego wybrzeża, Gdańsk 1892
 • Raport o stanie środowiska naturalnego w Sopocie : Lokalna Agenda 21 / [oprac. zespół pod kier. Andrzeja Walkowiaka], Sopot 1996
 • Raport o stanie środowiska naturalnego w Sopocie : Lokalna Agenda 21 / [oprac. zespół pod kier. Bernarda Beszczyńskiego], Sopot 1999
 • Raport o stanie środowiska naturalnego w Sopocie : Lokalna Agenda 21 / [oprac. zespół pod kier. Janusza Błaszczaka]. – Stan na 31.12.2001 r., Sopot 2002
 • Rybiński G., Zapiski stuletniej przeszłości : sopocki tenis w latach 1897-1997, Sopot 1997
 • Samp J., Gdańskie dwory i pałace, Gdańsk 1998
 • Schultz Fr., Chronik der Stadt Seebad Zoppot : im Aftrage der stadtischen Behorden quellenmassig dargestelit, Danzig 1905
 • Semków P., Dzieje Sopotu, T. 2 : 1939-1945, Gdańsk 2003
 • Skonka Cz., Chcemy zachować skarby… : (sopockie ślady Aleksandra Majkowskiego), Sopot 1992
 • Skura J. Z., Stanisław Skura – artysta kowal (1909-1981), Gdynia 2005
 • Sławomira Heyn 1930-1991, oprac. i wydał Józef Golec, Sopot 1997
 • Socha R., Nowy bedeker sopocki, Gdańsk 1998
 • Sopockie domy : album fotografii Andrzeja Jastrzembskiego, Gdynia 2001
 • Sopockie festiwale piosenki, oprac., L. Klekow, Warszawa 1966
 • Sopockie harcerstwo : kalendarium 1920-1991, oprac., Dariusz Szczecina, Sopot 1992
 • Sopockie molo, red., teksty i zdjęcia Marek Klat, Jarosław Mykowski, Gdańsk 2001
 • Sopot [album], tekst Tomasz Michalski, Monika Lubońska ; fot., Marek Chruścielewski, Bydgoszcz 1999
 • Sopot [album], oprac tekstu Sławomir Spasik ; fot. Daniel Dąbrowski, Bydgoszcz 1999
 • Sopot [album], oprac. tekstu Tomasz Kot ; fot., Jerzy Bartkowski, Daniel DąbrowskiRyszard Janulewicz, Bydgoszcz 1999
 • Sopot [album], Maria i Andrzej Szypowscy , Warszawa 1984
 • Sopot atlas miasta=Atlas of Sopot=Stadteatlas Sopot, red. Nacz. Alfred Butczak, Gdańsk 1998
 • Sopot : [informator], tekst Bogna Jakubowska, Gdańsk 1993
 • Sopot w latach wojny 1939-1945, Sopot 2005
 • Sopot zielone miasto=Sopot the City of Green Spaces, [B.m.][B.r.]
 • Sperski M., Sopot : przewodnik, Gdańsk 1998
 • Sperski M. : Marek Sperski oraz Bruno Wandtke zapraszają na ilustrowaną przechadzkę po dawnym Sopocie, krótkim rysem dziejów światowego kąpieliska nad Bałtykiem poprzedzoną, Gdańsk 2002
 • Stinzing-Wojnarowski R. Tak dawno a jakby dzisiaj, Nowy Sącz 2005
 • Stinzing-Wojnarowski R. Tak dawno jak sięga pamięć, Gdańsk 2005
 • Stinzing-Wojnarowski., Tak dawno, a jakby wczoraj, Nowy Sącz 2003
 • Strąbski S., Sopot, [B.m.], 1946
 • Studzieniecki T., Sopot miastem turystyki ; kształtowanie produktu turystycznego szczebla municypalnego, Sopot 1994
 • Szczecina D., Ocalić od zapomnienia, Sopot 1998
 • Szczecina D., Sopockie harce, Sopot, 1997
 • Szymańska-Bukowska A., Sopot w zamierzchłej przeszłości : grodzisko wczesnośredniowieczne, Gdańsk 2010
 • Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Koło Sopot : biogramy i wspomnienia / [zespół redakcyjny Alina Kisiel-Śliwa i in.], Sopot, 1998
 • Tarkowska A., Sopot między wojnami : opowieść o życiu miasta 1918-1939, Łódź 2011
 • Tokarski H., Sopocki klub lekkoatletyczny 1946-2006 : ludzie, miejsca, chwile, Sopot 2007
 • Uzdrowiska a aglomeracje miejskie, opr. G. Rosińska-Wilczek i in., Sopot 1998
 • Walicki F., Szukaj, burz, buduj, Warszawa 1995
 • Wątorska-Dec M., Strategia promocji inwestycji turystycznych Sopotu, Gdańsk 1998
 • Wohnungs-Anzeiger fur das Ostseebad Zoppot 1912, Danzig 1912
 • Wójcicki K., Bajki i baśnie sopockie, Gdynia 2006
 • Wójcicki K., Rozmowy z Mokwą, Gdańsk 1989
 • Wójcicki K., Rozmowy z Mokwą, Gdynia 1997
 • Wójcicki K., Wydżga K., Nad dachami Sopotu : sto wieżyczek na stulecie miasta, Gdynia 2001
 • Zoppoter Einwohnerbuch 1936/1937, Danzig [1936]
 • Zoppoter Einwohnerbuch 1937/1938, Danzig [1938]
 • Zoppoter Einwohnerbuch 1939, Danzig [1939]
 • Związek pokoleń : księga pamiątkowa z okazji 60-lecia Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sopocie : praca zbiorowa członków i sympatyków związku, Sopot 2007
 • Żuchowski W., Sopoccy rybacy, Gdańsk 1998

MULTIMEDIA

 • Copocka Gazetka Kąpielowa DVD-ROM
 • Ilustrowana Encyklopedia Gdańska CD-ROM
 • Przedwojenny Sopot CD-ROM
 • Sopot między wojnami DVD-ROM
 • Sopot dawniej i dziś VHS
 • Sopocka Kronika Filmowa: Kronika Wydarzeń Znaczących VHS

Najnowsze Wiadomości

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH PUBLIKACJI
W Górę