Niebieska Biblioteka

zdjęcia przedstawiające materiały opisywane przez post

Nasza Biblioteka należy do programu „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobami z autyzmem” realizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w partnerstwie z Fundacją SYNAPSIS w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

W ramach tego projektu każda z naszych filii jest zaopatrzona w pakiet materiałów, mających na celu ułatwienie osobom w spektrum autyzmu korzystanie z naszej Biblioteki. Przy każdym ze stanowisk bibliotekarskich można odnaleźć pakiet przydatnych materiałów:

🔵 Przybornik Biblioteczny – pomagający przygotować się do korzystania z biblioteki
🔵 tablicę „co wypożyczysz” – zawierająca znaki symbolizujące dostępne zbiory biblioteczne
🔵 tablicę „zasady” – zawierająca znaki symbolizujące zasady panujące w bibliotece
🔵 specjalną kartę czytelnika
🔵 przyborniki „chcę skorzystać” i „chcę wypożyczyć” – przygotowany dla osób niżej funkcjonujących

Ponadto we wszystkich naszych filiach funkcjonują „ciche godziny”, podczas których ograniczamy liczbę bodźców do minimum: nie odbywają się żadne wydarzenia, rozmawia się zniżonym głosem, światła są przyciemnione.

Skip to content