Dodane przez Ola - pt., 11/26/2021 - 11:10
Na plakacie znajduje się grafika przedstawiająca kobietę, która siedzi przy oknie i czyta książkę.

Podstawowe informacje

Placówka
Data wydarzenia
Opis wydarzenia

языковые беседы "Говорим по-польски!"

Приглашаем вас в Сопотеку на «Говорим по-польски!» - разговоры на польском языке для иностранцев в Сопотеке в дружеской атмосфере для того, чтобы поговорить на интересные темы и попрактиковаться в польском языке. Приглашаем всех желающих присоединиться! Встречи нацелены на улучшение языковых навыков в простой форме, а также на интеграцию с международным сообществом Сопота.

Приглашаем вас вместе с Сопотским центром интеграции и поддержки иностранцев в Сопотеку:

2.12 -17:00
9.12 -17:00
16.12 -17:00
23.12 -17:00
30.12 -17:00
---
Konwersacje językowe „Mówimy po polsku!”

Zapraszamy do Sopoteki na „Mówimy po polsku!” – konwersacje w języku polskim dla obcokrajowców. W Sopotece będziemy spotykać się w przyjaznej atmosferze, aby porozmawiać na ciekawe tematy i poćwiczyć swoją polszczyznę. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby dołączyć! Spotkania mają na celu podszkolenie umiejętności językowych w prostej formie oraz integrację ze społecznością międzynarodową w Sopocie.

Zapraszamy wraz z Sopockim Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców do Sopoteki:

2.12 -17:00
9.12 -17:00
16.12 -17:00
23.12 -17:00
30.12 -17:00

Opublikuj

Opublikuj