Dodane przez Ola - pon., 03/28/2022 - 11:15
Rodzinny quiz międzykulturowy, 2 kwietnia, godzina 13:00, Sopoteka

Podstawowe informacje

Placówka
Data wydarzenia
Opis wydarzenia

W obecnej, trudnej sytuacji sopockie asystentki międzykulturowe wraz z Biblioteką Sopocką chcą wesprzeć językowo rodziców i dzieci. W ramach cyklu wydarzeń "Otwarta przestrzeń" zapraszamy Was na Rodzinny quiz międzykulturowy, oparty na poznaniu tak zwanych “fałszywych przyjaciół tłumacza”. Są to słowa o podobnym brzmieniu, ale innym znaczeniu, które często mają wspólne pochodzenie.
Quiz międzykulturowy odbędzie się 2 kwietnia od godziny 13:00 do godziny 15:00 w Sopotece, ul. Tadeusza Kościuszki 14. Poprowadzą go: Mariya Amiroslanova i Olesia Kulakova.

Quiz odbędzie się w języku polskim, z możliwością tłumaczenia na rosyjski, ukraiński, białoruski oraz kazachski języki.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Prosimy o zapisywanie się przez e-mail filia7@mbp.sopot.pl lub telefonicznie 519 720 786

---

В нынешней сложной ситуации сопотские межкультурные ассистентки вместе с Сопотской Библиотекой хотят оказать родителям и детям языковую поддержку. В рамках цикла мероприятий «Открытое пространство» мы приглашаем вас на Межкультурную семейную викторину, основанную на знакомстве с так называемыми «ложными друзьями переводчика». Это слова с похожим звучанием, но разным значением, часто имеющие общее происхождение. Межкультурная викторина пройдёт 2 апреля с 13:00 до 15:00 в Сопотеке, ул. Тадеуша Костюшко 14. Викторину проведут Мария Амиросланова и Олеся Кулакова.

Викторина будет проходить на польском языке с возможностью перевода на русский, украинский, белaруский и казахский языки.

Приглашаем всех желающих!

Просим о записи по электронной почте filia7@mbp.sopot.pl или по телефону 519 720 78

Opublikuj

Opublikuj