Miasto Seniora – edycja 3

miasto seniora grafika

Pierwsza edycja projektu Miasto Seniora została zrealizowana w 2022 roku. Od tego czasu sopoccy seniorzy mogli skorzystać z ćwiczeń ruchowych, treningów poznawczych, wykładów i spotkań z ekspertami, m.in. na temat bezpieczeństwa w mieście, demencji oraz komunikacji bez przemocy. W 2024 roku oferta projektu zostanie poszerzona o nowe zajęcia gimnastyczne, wycieczki krajoznawcze, wykłady historyczne i inne aktywności, które zaktywizują osoby w wieku senioralnym i pozwolą na integrację z lokalną społecznością.

Projekt jest realizowany we współpracy z wieloma miejskimi organizacjami i jednostkami, m. in. Komendą Policji, DPS-em, MOPS-em, Strażą Miejską.

Skip to content