Spotkanie partnerów projektu

grupa kobiet stoi na tle kotary w sopotece, w rękach trzymają ramki, w środku znajduje się plakat z napisem "jestem partnerem projektu blisko"

10 czerwca w Sopotece odbyło się spotkanie z przedstawicielkami partnerów projektu „eMOCje. Bliżej innych, blisko siebie”. Były to:
Ewa Puszkiewicz – Pełnomocniczka ds. Miasta Praw Człowieka z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Sopotu,
Agnieszka Cysewska – Dyrektor Sopockiego Centrum Seniora Domu Pomocy Społecznej w Sopocie,
dr Agnieszka Popławska – Prodziekan ds. studenckich na Wydziale Psychologii USWPS w Sopocie,
Beata Walczak – Dyrektor Operacyjny Działu Administracji SWPS w Sopocie.

Nasi pozostali partnerzy reprezentowani przez Weronikę Krzyżanowską-Balitę (Wydział Kultury i Spotu), Annę i Szymona Świtajskich (Wydawnictwo Smak Słowa) oraz Piotra Harhaja (Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji) niestety nie mogli być dziś z nami. 

Koordynatorka projektu, Karolina Romanowska, zaprezentowała ideę projektu, opowiedziała o jego głównych założeniach oraz oczekiwaniach dotyczących współpracy przy jego realizacji.
Po prezentacji nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali pracownicy Biblioteki zaangażowani w projekt oraz przedstawicielki partnerów. Wspólnie udało nam się ustalić najważniejsze kwestie związane z projektem, uczestniczki także podzieliły się swoimi doświadczeniami związanymi z podejmowaniem tego typu inicjatyw na swoim gruncie.
Na zakończenie spotkania każda z przedstawicielek otrzymała ramę z plakatem „Jestem partnerem projektu Biblioteki Sopockiej «eMOCje. Bliżej innych, blisko siebie»”, by mogła wyeksponować go w widocznym miejscu.
Bardzo dziękujemy za udział w spotkaniu i już nie możemy doczekać się współpracy przy projekcie!

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

Skip to content