Dodane przez julia.zamiela@… - śr., 01/05/2022 - 10:19
Otwarta przestrzeń, spotkania dla osób z doświadczeniem migracyjnym lub zaczynających swoją przygodę z językiem polskim

Podstawowe informacje

Placówka
Data wydarzenia
Opis wydarzenia

Языковые беседы "Говорим по-польски!"
Приглашаем вас в Сопотеку на «Говорим по-польски!» - разговоры на польском языке для иностранцев в Сопотеке в дружеской атмосфере для того, чтобы поговорить на интересные темы и попрактиковаться в польском языке. Приглашаем всех желающих присоединиться! Встречи нацелены на улучшение языковых навыков в простой форме, а также на интеграцию с международным сообществом Сопота.

Приглашаем вас вместе с Сопотским центром интеграции и поддержки иностранцев в Сопотеку:
13.01 -17:00
20.01 -17:00
27.01 -17:00

---
Konwersacje językowe „Mówimy po polsku!”
Zapraszamy do Sopoteki na „Mówimy po polsku!” – konwersacje w języku polskim dla obcokrajowców. W Sopotece będziemy spotykać się w przyjaznej atmosferze, aby porozmawiać na ciekawe tematy i poćwiczyć swoją polszczyznę. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby dołączyć! Spotkania mają na celu podszkolenie umiejętności językowych w prostej formie oraz integrację ze społecznością międzynarodową w Sopocie.

Zapraszamy wraz z Sopockim Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców do Sopoteki:
13.01 -17:00
20.01 -17:00
27.01 -17:00

Opublikuj

Opublikuj