Dodane przez sabina.uraczyn… - wt., 08/04/2020 - 11:54
Wykład prof. Tadeusza Stegnera 19.08.20

Podstawowe informacje

Placówka
Data wydarzenia
Opis wydarzenia

Biblioteka Sopocka zaprasza na wykład prof. Tadeusza Stegnera „Turyści polscy w mieście Zoppot na przełomie XIX i XX wieku”, w ramach projektu „Ramię w ramię z Bohaterem”.


19 sierpnia 2020 r., godz. 16:00
ul. Tadeusza Kościuszki 14, Sopot Centrum, Sopoteka


Na wydarzenie można zapisać się w dowolnej Filii Biblioteki Sopockiej (również telefonicznie).


Tadeusz Stegner ur. 1952 w Gdańsku – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego. Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Historii UG i przewodniczącego Rady Muzeum Miasta Gdyni. W 2001 uzyskał tytuł naukowy profesora.
Specjalizuje się w historii Polski XIX i XX wieku, w szczególności dziejami polskiej myśli politycznej, sprawami narodowo-wyznaniowymi oraz historią protestantyzmu na ziemiach polskich. Był organizatorem kilkunastu sesji naukowych, w swoim dorobku naukowym ma ponad 100 publikacji. Poza pracą w Uniwersytecie Gdańskim jest zatrudniony w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej.
Najważniejsze publikacje:
Polacy-ewangelicy w Królestwie Polskim 1815-1914: kształtowanie się środowisk, ich działalność społeczna i narodowa;
Ewangelicy warszawscy: 1815-1918;
Pastorzy Królestwa Polskiego na studiach teologicznych w Dorpacie w XIX wieku;
Bóg, protestantyzm, Polska. Biografia pastora Leopolda Marcina Otto (1819–1882);
Ewangelicy ziem polskich XIX wieku. Sylwetki wybitnych postaci;
Historia turystyki. Polska i świat (2016).

Opublikuj

Opublikuj