Dodane przez sabina.uraczyn… - wt., 08/11/2020 - 07:37
Zapraszamy od 18.06.20

Podstawowe informacje

Data wydarzenia
Opis wydarzenia

Otwieramy Filie dla Czytelników zapraszamy do środka! 🖐

Od 18 czerwca otwieramy dla Państwa nastepujące Filie: Sopotekę, Filię Koc i Książka, Broadway, Filię 2, 6 i 8. 

Minitekę otwieramy dla Państwa 19 czerwca (piątek).

Wciąż działamy w nieco zmienionej rzeczywistości, obwarowanej rzędem zasad, których z racji niemijającego zagrożenia epidemiologicznego zobowiązani jesteśmy przestrzegać.
Aktualna sytuacja zmusza nas do podjęcia działań, mających na celu zmniejszenie ryzyka zarażenia COVID-19 w naszych Filiach. 

W przypadku wątpliwości, że podjęte przez nas działania niewystarczająco zabezpieczają Państwa przed wirusem, prosimy o zwrot książek i powstrzymanie się przed wyborem i wypożyczeniem nowej lektury, tym samym zachęcamy do skorzystania z kodów do Legimi lub wypożyczeń e-booków.

Będziemy dokładali wszelkich starań, aby nasi pracownicy i Czytelnicy mogli czuć się bezpiecznie. Sytuacja będzie monitorowana na bieżąco w przypadku potrzeby konieczności zmian w procedurach, będziemy reagowali natychmiast.

Wciąż zachęcamy, aby Państwa odwiedziny w Bibliotece ograniczyć tylko do zwrotu i/lub wypożyczeń zbiorów, aby czas spędzony w placówce był jak najkrótszy, co umożliwi nam obsłużenie większej liczby Czytelników.

Ważne jest, byśmy wszyscy trzymali się kilku prostych zasad.

Zasady panujące w Filiach:

1. Używaj maseczki ochronnej lub/i przyłbicy, i w miarę możliwości rękawiczek lub dezynfekuj ręce przed wejściem do Filii.
ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA CZYTELNIK BEZ WW. ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA NIE ZOSTANIE OBSŁUŻONY.

2. W każdej placówce jednocześnie może znajdować się określona liczba osób:
Sopoteka – 20 osób
Miniteka – 4 osoby
Broadway – 3 osoby
Koc i Książka - 3 osoby
Filia 8 – 3 osoby
Filia 6 – 3 osoby
Filia 2 – 3 osoby

3. Zwróć uwagę na taśmy wyznaczające miejsca, w których możesz się poruszać oraz zachowaj bezpieczną odległość od innych osób.

4. W Sopotece zwrotów dokonuj przy stanowisku do tego wyznaczonym, tj. przy „stanowisku od strony wind”. Zwrócone zbiory pozostają odpowiednio zabezpieczone w kwarantannie 3 dni. Po tym czasie wracają na półkę i mogą być wypożyczone ponownie. Wypożyczenia odbywają się przy stanowisku „od strony schodów ruchomych” za okazaniem Karty Czytelnika. 

5. Zwroty i wypożyczenia w pozostałych Filiach odbywają się przy stanowisku obsługi.

6. Czytelnikom, mającym wypożyczone książki (lub inne materiały biblioteczne) w Filiach: 2, 6, 8 oraz Minitece i Czytelni Popularnonaukowej, którym termin zwrotu przypadał w czasie zamknięcia, termin zwrotu zostanie przedłużony do 30 czerwca. Od 1 lipca 2020 zostanie włączone naliczanie kar za nieterminowy zwrot zbiorów.

7. Archiwum i Czytelnia Popularnonaukowa Biblioteki Sopockiej pozostają nieczynne. Skany planów można zamawiać wysyłając zapotrzebowanie na adres: tomasz.kot@mbp.sopot.pl lub we wtorki pod numerem telefonu 58 551 12 87. 
Realizacja zamówień odbywać się będzie we wtorki.

8. Osoby przebywające na kwarantannie proszone są o niezwłoczne zgłoszenie potrzeby przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów telefonicznie, mailowo lub przez FB Biblioteki Sopockiej lub Sopoteki.

9. Zbiory zarezerwowane przez Czytelników będą im udostępniane po odbyciu obowiązkowej 3-dniowej kwarantanny. O terminie odbioru zarezerwowanych pozycji Czytelnik zostanie poinformowany poprzez Konto Czytelnika w katalogu OPAC lub mailem.

10. Czasopisma (tygodniki, miesięczniki) będą wypożyczane Czytelnikom do domu, łącznie z bieżącymi numerami.

11. Rezygnujemy z następujących usług: świadczenia usług ksero, sprzedaży kawy, dostępu do Internetu dla Czytelników, udostępniania toalet Czytelnikom.

12. Pracownicy wykonują swoją pracę przy odpowiednim zabezpieczeniu i zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, zaopatrzeni w rękawice ochronne, maski lub/i przyłbice.

13. Wciąż zachęcamy do planowania swoich wypożyczeń zamawiając je: 
telefonicznie, mailowo lub przez konto czytelnika online: 

🔸 Sopoteka tel. (58) 551 27 06, sopoteka@mbp.sopot.pl (także przez FB Sopoteki (https://www.facebook.com/SopotekaPL)
🔸 Miniteka tel. (58) 551 12 87 wew. 23, wypozyczalnia@mbp.sopot.pl
🔸 Filia Koc i Książka tel. (58) 551 51 12, filia5@mbp.sopot.pl
🔸 Filia Broadway tel. (58) 551 98 40 , filia7@mbp.sopot.pl
🔸 Filia 8 tel. (58) 550 66 74, filia8@mbp.sopot.pl
🔸 Filia 6 tel. (58) 551 48 81, filia6@mbp.sopot.pl
🔸 Filia 2 tel. (58) 551 88 77, filia2@mbp.sopot.pl

14. Po kody do Legimi należy zgłaszać się do Sopoteki wraz z Kartą Czytelnika, w godzinach jej otwarcia lub w wyjątkowych sytuacjach przez kontakt na FB Sopoteki (https://www.facebook.com/SopotekaPL) oraz pod numerem telefonu 58 551-27-06.

15. Do odwołania zmienione zostają godziny udostępniania zbiorów:
🔸 Sopoteka: poniedziałek - piątek 9.00–19.00 
🔸 Wszystkie pozostałe Filie Biblioteki Sopockiej czynne są:
poniedziałek, wtorek: 12:00 - 19:00
środa: 12:00 - 15:00
czwartek: 12:00 - 19:00
piątek: 8:00 - 15:00

16. Ponownie jesteśmy otwarci na przyjmowanie od Państwa darów książkowych, filmowych, audiobooków, gier planszowych itd., za które jesteśmy zawsze bardzo wdzięczni. 

17. Bardzo prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, ponieważ zachowanie zasad bezpieczeństwa jest najważniejsze. Dla nas też jest to zupełnie nowa sytuacja i mamy nadzieję, że zechcą nam Państwo w niej pomóc.

 

Opublikuj

Opublikuj