O bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Wybickiego

ul. Jakuba Goyki 1

81-715 Sopot

mbp@mbp.sopot.pl

tel.  609 061 003

Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie im. Józefa Wybickiego została powołana do życia uchwałą Rady Narodowej w Sopocie z dnia 7 grudnia 1946 roku.

Obecnie jest to nowoczesna instytucja kultury, w skład której wchodzi 7 filii zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Każda filia wyróżnia się i specjalizuje w wybranym obszarze kultury oraz zapewnia dostęp do księgozbioru dopasowanego do jej profilu. W przestrzeniach filii rocznie odbywają się setki wydarzeń: spotkania autorskie, wykłady, debaty, warsztaty pisarskie, spotkania miłośników książek.

Skip to content