Wolontariat, staż i praktyki

Oferujemy możliwości stażu i wolontariatu dla osób zainteresowanych pracą w bibliotece oraz wspieraniem działań kulturalnych i edukacyjnych.

Do odbycia stażu/wolontariatu w Bibliotece zapraszamy w szczególności:

– uczniów szkół podstawowych chcących zdobyć dodatkowe punkty za wolontariat,
– studentów bibliotekoznawstwa, informacji naukowej i dziedzin pokrewnych,
– studentów kulturoznawstwa, zarządzania w kulturze, animacji i dziedzin pokrewnych,
– osoby z różnych przyczyn nieaktywne zawodowo, które chciałyby wrócić na rynek pracy,
– osoby zainteresowane poszerzaniem wiedzy w obszarze marketingu kultury (wówczas staż odbywa się w dziale promocji).

Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w obszarze kultury

Dajemy możliwość aktywnego zaangażowania się w różne projekty i inicjatywy biblioteczne. Wolontariusze mogą wspierać bibliotekę w różnych obszarach, takich organizacja wydarzeń kulturalnych czy promocja czytelnictwa.

Elastyczność

Oferujemy elastyczne godziny pracy wolontariackiej i możliwość dostosowania stażu do indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

Rozwój zainteresowań

Staż w bibliotece to nie tylko okazja do zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego, ale również możliwość zgłębiania tematów, które są dla ciebie ważne i interesujące. Podczas stażu w Bibliotece Sopockiej będziesz mieć szansę pracy z różnymi zasobami informacyjnymi, takimi jak książki, czasopisma, materiały multimedialne. Możesz skoncentrować się na konkretnych dziedzinach literatury lub tematach, które cię fascynują i rozwijać swoje zainteresowania w tych obszarach.

Wsparcie

Każda osoba odbywająca wolontariat w Bibliotece ma przydzielonego opiekuna/opiekunkę, który czuwa nad przebiegiem praktyk i wdrażaniem stażysty/stażystki w nowe zdania. Poza tym w Bibliotece pracuje zespół doświadczonych pracowników służących pomocą w różnych dziedzinach wiedzy i praktyki.

Skip to content