Kody do legimi w kwietniu

Ponieważ 1 kwietnia wypada w dzień wolny od pracy, informujemy, że wydawanie kodów do Legimi rozpoczniemy od 2 kwietnia. Zapraszamy w godzinach otwarcia filii (Sopoteka od 9:00, pozostałe filie od 12:00).

Skip to content